קְהִילִּיָּה

יוצרים מציאות חברתית חדשה.

במילון

ארגון-על, לאו דווקא רשמי, הכולל ארגונים, קבוצות וקהילות בעלי אפיון משותף מבחינת תחומי הפעילות והעיסוק, הגאוגרפיה, האידאולוגיה וכד'.

על פי האקדמיה ללשון

שימושיה המוקדמים ביותר של המילה נמצאו בעיתוני אליעזר בן־יהודה כבר בשנת 1906.
המילה קְהִלִּיָּה מוצגת במילונו כחלופה ל'רפובליקה' ומוגדרת "מדינה שאין בה מושל בירֻשה"
במהלך השנים שימשה המילה 'קהיליה' בהקשר השלטוני במשמעות של 'פדרציה' של מדינות דמוקרטיות.

היום

התארגנות חברתית מבוססת קהילות תרבות שפועלות יחד ליצור מציאות חדשה בכל תחומי החיים